Koning Boudewijnstichting

De aanvraag voor een projectrekening werd op 19 december 2008 ingediend. Het project werd op 30 april 2010 goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en die verleent 0p 7 mei 2010 - datum mededeling - haar medewerking aan ons vredesbeiaardproject. Het officiële overschrijvingsformulier vindt u hier - Een fiscaal attest wordt u automatisch toegestuurd voor een storting vanaf 40 euro. 

Met uw hulp lukt het

Een “Vredesbeiaard” bouwen in de westertoren van “de grote kerk” wordt nu het werk van onze generatie. We doen dit eerst en vooral ter

herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog en de miljoenen slachtoffers. Ook Aarschot werd niet gespaard en is een van de zeven

martelaarssteden die verschrikkelijk hebben geleden onder de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Bovendien is dit ook een unieke gelegenheid om Aarschot muzikaal op de kaart te zetten en extra toeristisch attractief te maken. Marc Van

Eyck heeft tijdens de marktdagen in de aanloop naar Kerstmis de bezoekers al kennis laten maken met beiaardmuziek. Hij had daarvoor zijn

oefenklavier heel symbolisch opgesteld op de hoek van de Martelarenstraat en de Jozef Tielemansstraat.

De nieuwe Vredesbeiaard van 

Aarschot is een zeer belangrijke stap in de voortdurende evolutie van de beiaardcultuur in ons land. Hij wordt voor Aarschot zelf

een extra en vooral blijvende toeristische attractie die bovendien de aandacht zal trekken van vele muziekliefhebbers in binnen–

en buitenland. De beiaard zal de volgende jaren en eeuwen de grote westertoren van de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk

sieren en zijn sfeervolle melodieën over de stad en de omgeving uitstrooien ter gelegenheid van vele belangrijke manifestaties en

evenementen.

Wij verheugen ons nu ook al over het feit dat we samen met heel veel mensen zullen kunnen genieten van de melodieuze beiaardklanken van de Vredesbeiaard van Aarschot en van de feestelijke beiaardconcerten die zullen kunnen worden georganiseerd naar het voorbeeld van andere Vlaamse steden, zoals o.a. Antwerpen, Brugge, Diest, Leuven, Lier, Mechelen, Peer, Tienen… Dit project is afhankelijk van vrijwillige sponsoring en van de niet aflatende inzet van een groep idealisten en muziekliefhebbers, officieel het “Beiaardcomité van Aarschot”. De stad Aarschot zet sinds 2017 haar schouders mee onder dit muzikale vredesproject. De startvergadering vond plaats op 14 december 2008.

Uw belastingvoordeel

Alle giften met een totaal van 40 € per jaar aan de Stichting komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Stort op projectrekening “De Vredesbeiaard Aarschot”, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting en ontvang automatisch een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte kunt voegen.

Project Vredesbeiaard 2018

Al zeven eeuwen lang kijken vele generaties vol bewondering naar de Aarschotse Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een knap staaltje van middeleeuwse bouwkunde in karakteristieke Demergotiek. Een indrukwekkend kunstwerk dat ons sedert 1337 is nagelaten door onze voorouders. Een monument dat sinds 1939 is beschermd en dat we met heel veel zorg koesteren en onderhouden. Een blikvanger die het stadsbeeld domineert.
Een Vredesbeiaard met 51 klokken Marc Van Eyck, adviseur-beiaardier, adviseert de bouw van onze Vredesbeiaard. De 51 klokken staan symbool voor de 51 landen die betrokken waren bij “De Groote Oorlog” 1914 - 1918.

Contactadres

J. Van Ophemstraat 19 - 3200 Aarschot Paolalaan 40 - 3200 Aarschot +32 (0)16 56 51 10 - F. Trappers +32 (0)16 57 20 43 - H. Gerits info@flor-trappers.be http://www.flor-trappers.be

Informatie Sponsoring

Alle informatie vindt u op onze website. Bijkomende inlichtingen kunt u telefonisch of

per e-mail opvragen. We zorgen voor een regelmatige update van de chronologische

sponsorlijst zoals die ons wordt bezorgd door de Koning Boudewijnstichting. U vindt

hier ook een tweede alfabetische sponsorlijst waarop alle sympathisanten tot vandaag

zijn vermeld. U heeft op deze manier ook een duidelijk overzicht van de inkomsten en

de uitgaven i.v.m. de bouw van de Vredesbeiaard van Aarschot.

VREDESBEIAARD

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Kardinaal Mercierstraat

AARSCHOT

Beiaardcomité Aarschot 2008-2018

Het comité werd opgericht in 2008 en bestond aanvankelijk uit 9 actieve  leden. De realisatie van het Vredesbeiaardproject met de inspeling van de beiaard is voorzien in de tweede helft van 2018.

De Stad Aarschot

Het Stadsbestuur van Aarschot zet sinds 2017 de schouders mee onder dit project als herdenking van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 en als hulde aan alle oorlogsslachtoffers.

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting zorgt via onze projectrekening sinds 2010 automatisch voor een fiscaal attest bij een storting vanaf 40,00 euro of dat totaal op jaarbasis. Alle sponsoring is zeer welkom.
Historiek van de Beiaard van Aarschot Historiek van de Beiaard van Aarschot Volledig Overzicht KBS-documenten 2008 - 2010 Volledig Overzicht KBS-documenten 2008 - 2010 Ik help ook mee aan de bouw van de Vredesbeiaard Ik help ook mee aan de bouw van de Vredesbeiaard
Made with CARE & MAGIX Premium 15 - F. Trappers-Cornelis -  TraxData 3200

Het Beiaardcomité & TraxData

Ik help ook mee aan de bouw van de Vredesbeiaard Ik help ook mee aan de bouw van de Vredesbeiaard
Op woensdag 18 april 2018 om 19 uur organiseerde AGB Het Gasthuis een infoavond over de Vredesbeiaard in 

't Wit Toreke - Ter Heidelaan 97 - 3200 Aarschot.

Door 25 euro te storten op rekeningnummer BE58 0910 2165 5479 van AGB Het Gasthuis kon u deelnemen aan deze info- & sponsoravond met aperitief, belegde broodjes en koffie. Wij mochten 35 deelnemers welkom heten. De herwerkte presentatie (71,6 MB) kan worden gedownload en bewaard. De volledige HD-versie (881 MB) kun je hier downloaden.
Elf jaar voorbereiding “Vredesbeiaard” in een tiental minuten
update: 17 juli 2018

Koning Boudewijnstichting

De aanvraag voor een projectrekening werd op 19 december 2008 ingediend. Het project werd op 30 april 2010 goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en die verleent 0p 7 mei 2010 - datum mededeling - haar medewerking aan ons vredesbeiaardproject. Het officiële overschrijvingsformulier vindt u hier - Een fiscaal attest wordt u automatisch toegestuurd voor een storting vanaf 40 euro. 

Met uw hulp lukt het

Een “Vredesbeiaard” bouwen in de westertoren van “de grote kerk”

wordt nu het werk van onze generatie. We doen dit eerst en vooral ter

herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog en de miljoenen

slachtoffers. Ook Aarschot werd niet gespaard en is een van de zeven

martelaarssteden die verschrikkelijk hebben geleden onder de Duitse

bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Bovendien is dit ook een unieke gelegenheid om Aarschot muzikaal op

de kaart te zetten en extra toeristisch attractief te maken. Marc Van

Eyck heeft tijdens de marktdagen in de aanloop naar Kerstmis de

bezoekers al kennis laten maken met beiaardmuziek. Hij had daarvoor

zijn oefenklavier heel symbolisch opgesteld op de hoek van de

Martelarenstraat en de Jozef Tielemansstraat.

De nieuwe 

Vredesbeiaard van Aarschot is een zeer belangrijke stap in de

voortdurende evolutie van de beiaardcultuur in ons land. Hij wordt

voor Aarschot zelf een extra en vooral blijvende toeristische

attractie die bovendien de aandacht zal trekken van vele

muziekliefhebbers in binnen– en buitenland. De beiaard zal de

volgende jaren en eeuwen de grote westertoren van de

Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk sieren en zijn sfeervolle

melodieën over de stad en de omgeving uitstrooien ter

gelegenheid van vele belangrijke manifestaties en evenementen.

Wij verheugen ons nu ook al over het feit dat we samen met heel veel mensen zullen kunnen genieten van de melodieuze beiaardklanken van de Vredesbeiaard van Aarschot en van de feestelijke beiaardconcerten die zullen kunnen worden georganiseerd naar het voorbeeld van andere Vlaamse steden, zoals o.a. Antwerpen, Brugge, Diest, Leuven, Lier, Mechelen, Peer, Tienen… Dit project is afhankelijk van vrijwillige sponsoring en van de niet aflatende inzet van een groep idealisten en muziekliefhebbers, officieel het “Beiaardcomité van Aarschot”. De stad Aarschot zet sinds 2017 haar schouders mee onder dit muzikale vredesproject. De startvergadering vond plaats op 14 december 2008.

Uw belastingvoordeel

Alle giften met een totaal van 40 € per jaar aan de Stichting komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Stort op projectrekening “De Vredesbeiaard Aarschot”, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting en ontvang automatisch een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte kunt voegen.
Een Vredesbeiaard met 51 klokken Marc Van Eyck, adviseur-beiaardier, adviseert de bouw van onze Vredesbeiaard. De 51 klokken staan symbool voor de 51 landen die betrokken waren bij “De Groote Oorlog” 1914 - 1918.

Project Vredesbeiaard 2018

Al zeven eeuwen lang kijken vele generaties vol bewondering naar de Aarschotse Collegiale Onze-Lieve- Vrouwekerk. Een knap staaltje van middeleeuwse bouwkunde in karakteristieke Demergotiek. Een indrukwekkend kunstwerk dat ons sedert 1337 is nagelaten door onze voorouders. Een monument dat sinds 1939 is beschermd en dat we met heel veel zorg koesteren en onderhouden. Een blikvanger die het stadsbeeld domineert.

HEADING TEXT

25 humberton drive, Cunberton, Hertfordshire, HP2 6EA 0845 11223344 0798 12221121 someone@someone.com http://www.somedomain.com

HEADING TEXT

In nostrud veniam enim sunt, ex reprehenderit eiusmod irure

reprehenderit. Dolor ex

2018